Ceniki posameznih programov so navedeni pri vsaki vadbi posebej.
V primeru daljše odsotnosti (dolgotrajna bolezen, poškodba itd.) se plačilo prenese v naslednji mesec.
Vadnina se plačuje za tekoči mesec in se poravna na prvi vadbi v mesecu.